Khóa đào tạo Khởi sự doanh nghiệp

Mục tiêu chính của chương trình SYB là giúp cho học viên có thể bắt đầu hoạt động kinh doanh nhỏ mang lại lợi nhuận và có khả năng tồn tại lâu dài. Chương trình SYB phù hợp cho cả hai đối tượng nam và nữ, những người có ý định khởi sự kinh doanh. Ngoài ra, chương trình này còn tập trung phục vụ các đối tượng đang hoạt động kinh doanh nhưng chưa có kiến thức cơ bản về cách thức quản lý doanh nghiệp. Chương trình SYB kết hợp giữa công tác đào tạo với hoạt động thực địa và hỗ trợ sau đào tạo.

Chương trình SYB gồm hai học phần:

Filed in: Khóa Khởi sự Doanh nghiệp

No comments yet.

Leave a Reply

*