Khóa Tăng cường Khả năng Kinh doanh (IYB)

Khóa đào tạo Tăng cường Khả năng Kinh doanh (IYB)

Chương trình IYB được biên soạn với mục đích hỗ trợ các chủ hộ kinh doanh mở rộng hay nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Các chủ đề trong tài liệu này cũng tương tự như trong chương trình SYB nhưng được đưa ra trong nhiều học phần nhỏ riêng biệt và chi tiết hơn. Các học phần đó là:

  • Mua hàng
  • Quản lý tồn kho
  • Marketing
  • Tính chi phí
  • Sổ sách kế toán
  • Quản lý nhân sự
>> Bấm vào đây để xem nội dung chương trình IYB <<
Filed in: Khóa Tăng cường Khả năng Kinh doanh

No comments yet.

Leave a Reply

*