Lớp RIA hoãn sang tháng 1 năm 2011

Do tình hình là ngày 3/12/2010, anh em MT sẽ gặp nhau tại Hà Nội, nên tôi có chủ động bàn với VNCI dời lịch lớp RIA sang tháng 1 năm 2011.

Filed in: Tin tức

No comments yet.

Leave a Reply

*