Chính phủ đồng ý bơm mạnh ngoại tệ để cứu tỷ giá

Giải pháp cả gói nhằm bình ổn thị trường ngoại tệ đang lên cơn sốt vừa được thường trực Chính phủ chấp thuận, trong đó kiên quyết không tăng tỷ giá, không kết hối.
> Đôla lao dốc / Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng bán ngoại tệ

Filed in: Tin tức

Comments are closed.