Công ty chứng khoán cũng hùa theo lãi suất mới

Ứng trước tiền bán chứng khoán, cầm cố cổ phiếu niêm yết có biểu phí mới kể từ đầu tuần, sau khi lãi suất cơ bản tăng lên. Tuy nhiên, không nhiều người dùng đến công cụ này.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.