Đề nghị bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu

Việc hạch toán, sử dụng quỹ chưa rõ ràng, thiếu minh bạch, người tiêu dùng chưa được hưởng lợi. Ban Dân nguyện của Quốc hội cho biết rất nhiều ý kiến cử tri đề nghị bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành từ năm 2009.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.