Do dự trước khi bấm nút hoàn công Dung Quất

Một dự án xuyên suốt 2 thế kỷ, vắt qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội vì thời gian thi công kéo dài, giờ đi vào vận hành lại có thêm mối băn khoăn mới với các đại biểu Quốc hội: hiệu quả kinh tế xã hội và đặc biệt là đầu ra cho sản phẩm.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.