Giá cả tăng cao, người đóng thuế thu nhập cá nhân kêu khổ

Trong bối cảnh giá hầu hết các mặt hàng thiết yếu như hiện nay, mức chiết giảm gia cảnh cho mỗi cá nhân và người phụ thuộc theo Luật Thuế thu nhập cá nhân bị cho là lạc hậu và không theo kịp thực tế.
>5 triệu người thuộc diện quyết toán thuế thu nhập cá nhân/ Sốt giá hàng hóa

Filed in: Tin tức

Comments are closed.