Hạn chế ngân hàng vay mượn nhau

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo quy định mới về hoạt động cho vay và mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo khả năng thanh toán và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.