Kinh tế Trung Quốc có thể vượt Mỹ vào 2012

Theo báo cáo của tổ chức Conference Board, một tổ chức kinh tế phi lợi nhuận có uy tín, kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ trong vòng hai năm nữa.
>Kinh tế Trung Quốc lớn thứ hai thế giới

Filed in: Tin tức

Comments are closed.