Lọc dầu Dung Quất là bài học cho các dự án khác

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã chính thức hoạt động được 6 tháng. Chưa thể đánh giá hiệu quả dự án song Chính phủ cho rằng các điểm tồn tại cần được coi là bài học kinh nghiệm để triển khai các dự án trọng điểm khác.
>Đánh giá Nhà máy Dung Quất: Chê không nỡ, khen cũng dở

Filed in: Tin tức

Comments are closed.