Lớp TOF Hải Dương

Lớp này có 6 MT SIYB: chị Dung, chú Châu, em Hoài, chị Châu, anh Chính và cả anh Bình Thái Nguyên nữa, đông vui quá ta, nhìn hình mà thấy thèm!

Filed in: Tin tức

No comments yet.

Leave a Reply

*