‘Lãi suất quá cao sẽ tạo áp lực lạm phát mới’

Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sỹ Kiêm – đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, cho rằng công nhận lãi suất thị trường rồi tìm ra những điểm chưa hợp lý để điều chỉnh sẽ tốt hơn để lãi suất ngầm chi phối.
> Lãi suất tiết kiệm lập đỉnh mới/ Lãi suất tiết kiệm ‘chui’

Filed in: Tin tức

Comments are closed.