‘Một bộ trưởng không đủ để trả lời về bô xít’

Rất quan tâm đến bô xít Tây Nguyên và đã có thư gửi Chủ tịch Quốc hội về vấn đề này nhưng ngày 22/11 đại biểu Dương Trung Quốc không đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng quanh chủ đề này.
> Bộ trưởng Tài nguyên: ‘Không lo sự cố bùn đỏ’
> ‘Bô xít Tây Nguyên là công trình quan trọng về an ninh quốc gia’

Filed in: Tin tức

Comments are closed.