Nhập siêu năm 2010 khoảng 12 tỷ USD

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, nhập siêu tháng 11 ở mức 1,25 tỷ USD bằng 19,38% kim ngạch xuất khẩu. Dự kiến nhập siêu cả năm nay sẽ khoảng 12 tỷ USD.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.