Nhìn đồ lót Victoria’s Secret biết sức khỏe nền kinh tế

Không cần dùng đến một bảng tính để biết được tình hình mua mua sắm năm nay như thế nào vì câu trả lời nằm ngay trong doanh số của mặt hàng áo lót Victoria’s Secret.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.