Quốc hội chất vấn về bô xít và Vinashin

Sáng nay, Quốc hội bắt đầu đợt chất vấn kéo dài hơn 2 ngày với các thành viên Chính phủ, trong đó quản lý khai thác bô xít Tây Nguyên và những rối ren tại tập đoàn Vinashin thời gian qua là nội dung sẽ được yêu cầu làm rõ.
> Toàn cảnh dự án bô xít Tây Nguyên

Filed in: Tin tức

Comments are closed.