Sắp có báo cáo năng lực cạnh tranh đầu tiên của Việt Nam

Đây là báo cáo được xây dựng với sự tham gia trực tiếp của Giáo sư Michael Porter, “cha đẻ” của học thuyết chiến lược cạnh tranh.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.