Siết khuyến mãi, lộ chuyện nhà mạng lãng phí kho số

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, kể từ khi áp dụng chính sách “siết” khuyến mãi (1/7) chưa có hãng viễn thông nào đề xuất xin cấp số. Trong khi trước đó, mỗi một tháng nhà mạng lại có 2 lần gửi đơn xin được cấp số.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.