Tăng lương tối thiểu lên 830.000 đồng từ 1/5/2011

Sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 với mức bội chi 5,3%. Theo dự toán được thông qua, việc tăng lương tối thiểu lên 830.000 đồng một tháng được thực hiện từ 1/5/2011.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.