Tên miền người nổi tiếng ế ẩm

Chỉ có một người đặt vấn đề mua tên miền trandinhlong.com với điều kiện người bán phải “đại hạ giá”. Trong khi các domain gắn với tên người nổi tiếng khác thậm chí không nhận được lời hỏi mua nào.
>Buôn tên người nổi tiếng

Filed in: Tin tức

Comments are closed.