Trung Quốc sẽ thành siêu cường vào 2020

10 năm nữa, Trung Quốc sẽ trở thành siêu cường hàng đầu thế giới trong khi Ấn Độ leo lên thứ 3. Quyền lực kinh tế sẽ chuyển dịch từ Tây sang Đông, theo dự báo của Standard Chartered.
>Kinh tế Trung Quốc lớn thứ hai thế giới

Filed in: Tin tức

Comments are closed.