Xuất khẩu tăng trưởng gần 1/4

Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 57,8 tỷ USD tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2009. Mức tăng này gấp gần 4 lần so với yêu cầu của Quốc hội.
> Nhập siêu 2010 sẽ nằm trong ngưỡng an toàn

Filed in: Tin tức

Comments are closed.