10 chính sách kinh tế nổi bật của Trung Quốc năm 2010

Trong năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm lần thứ 11 của Trung Quốc (2006 – 2010 ), Trung Quốc đã thực hiện rất nhiều biện pháp để kiềm chế lạm phát, giải quyết tình trạng tăng giá nhà đất…

Filed in: Tin tức

Comments are closed.