Các doanh nghiệp lớn ám ảnh bởi vụ Vinashin

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh năm nay, các doanh nghiệp lớn như viễn thông, dầu khí đều cố gắng nhấn mạnh năng lực tài chính tốt, như thể chứng minh mình không giống với tình trạng của Vinashin.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.