Cuối năm sau ngân hàng mới phải tăng vốn

Đề xuất của Ngân hàng Nhà nước về việc giãn tiến độ tăng vốn đối với các tổ chức tín dụng lên 3.000 tỷ đồng vừa được Thủ tướng chấp nhận.
> Đề xuất hoãn lộ trình tăng vốn ngân hàng lên 3.000 tỷ đồng

Filed in: Tin tức

Comments are closed.