Dầu khí thưởng Tết cao nhất Quảng Ngãi: 42 triệu đồng

Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có mức thưởng Tết năm nay cao nhất là 42 triệu đồng một người và thấp nhất là 3,5 triệu đồng, theo tổng hợp của Sở Lao động tỉnh.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.