Dừng mua sắm xe công từ tháng 12/2010

Các đơn vị, hành chính sự nghiệp, ban quản lý dự án Nhà nước sẽ dừng mua sắm xe công các loại từ 4 đến 16 chỗ ngồi kể từ tháng 12/2010 theo quy định mới của Bộ Tài chính.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.