Dự thảo quy chế giao dịch ATM có thể làm khó khách hàng

Nhiều khách hàng cho rằng dự thảo cấm đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang khi sử dụng ATM là không thực tế, thiếu khả thi. Còn quy định phải cách nhau 1 m khi giao dịch có thể khiến người đợi phải đứng dưới lòng đường.
> Có thể cấm đội mũ bảo hiểm khi vào ATM
> Người giao dịch ở ATM phải đứng cách nhau 1 m

Filed in: Tin tức

Comments are closed.