Hàng không tư nhân VN chưa biết cách… ‘bay’

Indochina Airlines khai tử, Vietjet Air năm lần bảy lượt hoãn bay, Trãi Thiên khó có khả năng cất cánh, khách hàng Air Mekong phản ánh khi mới khai thác. Hàng không tư nhân tại VN bị đánh giá là chưa biết cách… “bay”.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.