Khung giá đất Hà Nội 2011 giữ mức trần 81 triệu đồng

Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua khung giá đất năm 2011 trên cơ sở giữ nguyên mức trần năm 2010 là 81 triệu đồng ở các phố Hàng Ngang, Hàng Đào.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.