7:19 chiều - Thứ Năm Tháng Tám 6, 2020

Lớp kỹ năng huấn luyên nhân viên Bình Dương

Trong 3 ngày từ 10 đến 12/12 /2010  Trung Tâm xúc tiến đầu tư và Thông tin kinh tế Bình Dương tổ chức lớp Kỹ năng Huấn luyện nhân viên cho hơn 30 học viên đến từ các DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài trong TỈnh về tham dự. Lớp học nầy do MT: Nguyễn trường Sơn và Nguyễn đức Bình tham gia huấn luyện.

Filed in: Tin hoạt động MT

No comments yet.

Leave a Reply

*