LỚP TẬP HUẤN KIẾN THỨC KINH DOANH VÀ KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP

LỚP TẬP HUẤN DÀNH CHO GIÁO VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CÁC XÃ THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Lớp gồm 34 học viên là giáo viên dạy nghề thuộc các trường dạy nghề tại nhiều tỉnh thành trong toàn quốc đến dự. Lớp do Hội dạy nghề VN và
Tổng cục dạy nghề kết hợp với VCCI tổ chức. Giảng viên của lớp bao gồm 03 MT: chị Phạm Thị Thu Hằng, chị Lê Thị Thu Thủy, anh Lê Ngọc Châu và
Ts. Nguyễn lê Minh (thuộc Bộ LĐTBXH) giảng dạy. Thời gian tổ chức lớp: 3 ngày, 27-29 tháng 12 năm 2010 tại Hà nội.
Chị Hằng, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hiện là chủ tịch Hội dạy nghề đã đến thăm và động viên lớp học.

Lê Ngọc Châu.
Filed in: Tin hoạt động MT

No comments yet.

Leave a Reply

*