Lớp TOF SYB tại Cần Thơ

Nhằm giúp các Anh chị học viên đến từ các trường nghề và Sở Nông nghiệp tỉnh An Giang có thể triển khai các chương trình đào tạo, tư vấn khời sự doanh nghiệp, giúp các hộ kinh doanh điều hành tốt công việc kinh doanh trong bối cảnh Việt Nam đã hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, VCCI Cần Thơ phối hợp cùng dự án ICRE tổ chức khóa đào tạo TOF SYB tại Cần Thơ cho 21 học viên đến từ An Giang.

Sau khi kế thúc khóa tập huấn, các Anh chị học viên đã về triển khai được 05 lớp SYB TOE tại các huyện Châu Đốc, Chợ Mới, Châu Thành thuộc tỉnh An Giang.  Nhằm phát huy kết quả này, chương trình sẽ tiếp tục đơợc triển khai và nhân rộng trong năm 2011.

Filed in: Tin hoạt động MT

No comments yet.

Leave a Reply

*