Manh nha Sở giao dịch Vàng Quốc gia

Đề xuất thành lập Sở giao dịch Vàng Quốc gia của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhận được sự ủng hộ của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và các tổ chức kinh doanh sàn vàng trước đây.
> Ngày cuối của sàn vàng

Filed in: Tin tức

Comments are closed.