Người giao dịch ở ATM phải đứng cách nhau 1 m

Dự thảo lần 2 quy chế giao dịch trên ATM của Ngân hàng Nhà nước có quy định, khoảng cách từ người đang thực hiện giao dịch với người chờ tối thiểu là 1 m.
> Có thể cấm đội mũ bảo hiểm khi vào ATM

Filed in: Tin tức

Comments are closed.