Nghi ngờ thiếu minh bạch trong đấu giá gas Dung Quất

50% khối lượng gas, hạt nhựa Polypropylen tại nhà máy lọc dầu Dung Quất bán cho các công ty thành viên PetroVietnam không qua đấu giá, dấy lên mối nghi ngờ đã thiếu minh bạch trong cơ chế đấu giá 2 sản phẩm này.
> Đấu giá khí hóa lỏng, hạt nhựa nhà máy lọc dầu Dung Quất

Filed in: Tin tức

Comments are closed.