Những người ngược dòng thời bão giá

Không tăng theo dây chuyền, ưu đãi cho khách quen, tìm kiếm nguồn hàng giá rẻ…, họ nằm trong số không nhiều những người bán cố giữ không tăng giá trong thời bão giá.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.