ODA cho năm 2011 đạt 7,9 tỷ USD

Chiều nay, các đối tác phát triển đã công bố số vốn ưu đãi phát triển cam kết dành 7,9 tỷ USD cho Việt Nam năm tới, xấp xỉ mức 8 tỷ USD năm ngoái.
>ODA Hàn Quốc tăng 39% / Các nhà tài trợ lo ngại về lạm phát

Filed in: Tin tức

Comments are closed.