Thưởng Tết cao nhất 532 triệu đồng

Mức thưởng Tết cao nhất năm nay thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại TP HCM. Trong khi đó tại Hà Nội, mức thưởng lớn nhất là 72,9 triệu đồng, thấp nhất chỉ 200.000 đồng.
> Dầu khí thưởng Tết cao nhất Quảng Ngãi: 42 triệu đồng/ Doanh nghiệp lo thưởng Tết thời giá cả leo thang

Filed in: Tin tức

Comments are closed.