1:04 sáng - Thứ Ba Tháng Năm 26, 2020

Khí lạnh Sapa

Hãy cùng thưởng thức những khoảng lặng và khí hậu lạnh của Sapa và cùng nhớ lại kỷ niệm của chuyến đi tuyệt vời!

Filed in: Video clip

No comments yet.

Leave a Reply

*