Khóa đào tạo Khởi sự Doanh nghiệp SYB ngày 17-19.1.2011

VCCI-HCM sẽ tổ chức Khóa đào tạo Kỹ năng Lập Kế hoạch Kinh doanh và Khởi sự Doanh nghiệp (SYB) ngày 17-19.1.2011.

Xem thêm thông tin tại Thư mời, Chương trình và Phiếu đăng ký đính kèm.

Filed in: Sự kiện sắp tới

No comments yet.

Leave a Reply

*