Author Archives:

Ảnh hoạt động MT khóa RRTT – Tập 3

Khóa đào tạo GV Khởi sự DN Đổi mới Sáng tạo – Nesta Train the Trainer programme

Thông tin thêm về khóa học và cách thức đăng ký tham dự, anh chị vui lòng xem thêm trong file đính kèm hoặc truy cập http://www.britishcouncil.vn/cac-chuong-trinh/nghe-thuat/du-an-kinh-te-sang-tao/dao-tao-chuyen-gia-ve-khoi-nghiep-trong-linh-vuc-sang-tao BC_nesta...

Logo SIYB mới – Global

Khóa Rờ Rờ Tê Tê – Tập 2

Hình ảnh Họp mặt MT SIYB tại Khóa Rờ Rờ Tê Tê-Tập 1