6:26 chiều - Thứ Bảy Tháng Hai 16, 2019

Author Archives:

Khóa Khởi sự Doanh nghiệp VCCI tháng 4. 2011

Chương trình đào tạo Khởi sự doanh nghiệp và Tăng cường khả năng kinh doanh (SIYB) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thực hiện từ năm 1998...

Báo cáo 2010 và Kế hoạch 2011 của Mt. Vũ Hữu Kiên

Về họat động của CLB trong năm 2010. Kế hoạch 2011: Giảng viên Vũ Hữu Kiên. A – Trong năm 2010 cá nhân đã triển khai được: 1/ Đào tạo TOT 3 khóa:  2 khóa cho Ngân hàng VIB trong việc hỗ trợ...

Cung chúc tân xuân!

Họp mặt CLB MT SIYB VN ngày 3.12.2010

Biểu diễn nghệ thuật tại Sapa