2:40 chiều - Thứ Tư Tháng Một 16, 2019

Author Archives:

Chúc mừng CLB SIYB Đồng Nai có Website mới!

Chúc mừng Duy Trì và CLB SIYB Đồng Nai có website mới nhé! http://www.doanhnhansiybvietnam.com/a/home

Chúc mừng MT Trường Sơn thành lập Công ty và có Website mới!

Đây là Website của công ty Kim Trường Sơn của MT Trường Sơn. Các anh chị vào tham khảo thông tin! http://kimtruongson.com/

Khóa đào tạo Khởi sự Doanh nghiệp SYB ngày 17-19.1.2011

VCCI-HCM sẽ tổ chức Khóa đào tạo Kỹ năng Lập Kế hoạch Kinh doanh và Khởi sự Doanh nghiệp (SYB) ngày 17-19.1.2011. Xem thêm thông tin tại Thư mời, Chương trình và Phiếu đăng ký đính kèm.

Happy New Year 2011!

Best wishes to all MT SIYB Vietnam and your families in New Year 2011! #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1...

LỚP TẬP HUẤN KIẾN THỨC KINH DOANH VÀ KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP

LỚP TẬP HUẤN DÀNH CHO GIÁO VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CÁC XÃ THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Lớp gồm 34 học viên là giáo viên dạy nghề thuộc các trường dạy nghề tại nhiều tỉnh...