6:26 chiều - Thứ Hai Tháng Mười Một 20, 2017

Author Archives: huukien

Tặng bài “Con Rận”

Tham khảo, cười để tạo ra Endoping nhé. Con rận là… Trường ĐH Nông nghiệp K có một sinh viên“cá biệt”, bao nhiêu môn học đều bị điểm kém và bị nợ phải thi lại. Tuy nhiên, khi tả về...