3:44 chiều - Thứ Tư Tháng Mười Hai 10, 8892

Author Archives: huukien

Tặng bài “Con Rận”

Tham khảo, cười để tạo ra Endoping nhé. Con rận là… Trường ĐH Nông nghiệp K có một sinh viên“cá biệt”, bao nhiêu môn học đều bị điểm kém và bị nợ phải thi lại. Tuy nhiên, khi tả về...