3:47 chiều - Thứ Tư Tháng Bảy 24, 2019

Archive: Hoạt động Subscribe to Hoạt động

Hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Qua gần hai mươi năm thực hiện chính sách đổi mới kinh tế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có những thành công kỳ diệu, từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Mặc dù...

Làm thế nào để hợp tác kinh doanh hiệu quả?

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các công ty thì giải pháp sáp nhập hay liên kết tỏ ra rất có hiệu quả. Thế giới đã chứng kiến sự liên kết...

Miền Bắc rét đậm

// Miền Bắc rét đậm Miền Bắc đang bước vào đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông, nhiệt độ nhiều nơi dưới 10 độ C. Ngày 15/11, không khí lạnh đã lan rộng khắp miền Bắc khiến...