3:58 chiều - Thứ Bảy Tháng Năm 22, 3227

Archive: Hoạt động Subscribe to Hoạt động

Video SIYB TOE Lâm Đồng

Khóa tập huấn khởi sự doanh nghiệp ở Hội An 2007

[Show as slideshow] ...

Bí quyết cho những người lần đầu làm “sếp”

Theo khảo sát của Gerald H. Gaynor, tác giả cuốn “Điều mà tất cả các nhà quản lý cần phải biết: thì rất nhiều người cho rằng có chút gì đó vinh quang khi được gọi là sếp, và họ nhận...

Giúp đỡ nhân viên bạn vừa sa thải

Sự thật cho thấy, cắt giảm nhân viên là một việc làm vô cùng khó khăn đối với những người quản lý. Họ cố gắng khiến cho việc này đến với nhân viên nhẹ nhàng nhất. Rất nhiều sếp...

Khóa học đào tạo giảng viên tại Hà Nội (01/06/2009)

[Show as slideshow] ...