Chi 27.000 tỷ đồng tăng lương 2011

Theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2011 thông qua sáng nay, Chính phủ được chi 78.800 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, 86.000 tỷ đồng trả nợ và viện trợ, 27.000 tỷ đồng cho điều chỉnh tiền lương.
> Tăng lương tối thiểu lên 830.000 đồng từ 1/5/2011

Filed in: Tin tức

Comments are closed.