Dược Viễn Đông hoàn tiền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư

Kể từ 29/11, những cổ đông, cán bộ công nhân đã đóng tiền mua cổ phiếu mới phát hành của Công ty cổ phần Dược Viễn Đông sẽ được hoàn lại tiền nếu có yêu cầu.
> Dược Viễn Đông cử người thay Chủ tịch bị bắt
> Tổng giám đốc Dược Viễn Đông bị bắt vì làm giá chứng khoán

Filed in: Tin tức

Comments are closed.